Jaskra - OPTYK i OKULISTA - PABIANICE, ALEKSANDRÓW ŁÓDZKI
Optyk i okulista w Pabianicach oraz w Aleksandrowie zaprasza do swoich salonów optycznych i gabinetów okulistycznych. Badanie SOCT, tomografia oka.
Pabianice, Aleksandrów, aleksandrów łódzki, Bełchatów, Okulary, okulary do czytania, okulary na dal, okulary do dali, okulary dziecięce, okulista, Optyk, zakład optyczny, salon optyczny, dobry okulista, dobry Optyk, soczewki, soczewki kontaktowe, szkła, szkła kontaktowe, okulary słoneczne, okulary przeciwsłoneczne, płyny, płyny do soczewek, płyny soczewkowe, pojemnik na soczewki, astygmatyzm, wada wzroku, wady wzroku, duża wada, krótkowzroczność, okulista dziecięcy, badanie, badanie okulistyczne, dobór okularów, dobór soczewek, dobór szkieł, dobranie szkieł, dobranie soczewek, dobranie okularów, dobieranie szkieł, dobieranie soczewek, dobieranie okularów, dobieranie okularów dla dzieci, dobór okularów dla dzieci, dobranie okularów dla dzieci, aplikacja soczewek, gwarancja, gwarancja adaptacji, zaćma, jaskra, badanie do pracy, badania do pracy, badanie kierowców, badania okresowe, zapalenie spojówek, pieczenie, pieczenie oczu, szczypanie, szczypanie oczu, piasek pod powiekami, złe widzenie, mrużenie oczu, krótkie ręce, korekcja, korekcja wzroku, korekcja wady, korekcja wady wzroku, badanie dzieci, okulary dla dzieci, zez, leczenie zeza, leczenie oczu, okulary progresywne, progresy, okulary dwuogniskowe, okulary półprogresywne, okulary Office, okulary do komputera, badanie do komputera, okulary z antyrefleksem, antyrefleks, fotochromy, okulary fotochromowe, okulary z powłoką, szkła fotochromowe, szkła z antyrefleksem, szkła z powłoką, złe widzenie, swędzenie oczu, pomoc okulisty, pomoc okulistyczna, pierwsza pomoc okulistyczna, ropienie oczu, widzenie za mgłą, okulary do czytania, wymiana szkieł, okulary w godzinę, okulary od ręki, okulary na poczekaniu, refundacja, refundacja recept, refundacja recept nfz, okulista bez skierowania, do okulisty bez skierowania, okulista bez kolejki, do okulisty bez kolejki, zniżka dla emerytów, zniżka dla rencistów, zniżka rodzinna, karta rodzinna, okulista codziennie, jakiego okuliste polecacie, jakiego optyka polecacie, złe widzenie, źle widzę, dno oka, badanie oka, badanie dna oka, ciśnienie w oku, badanie ciśnienia oka, badanie ciśnienia w oku, badanie ciśnienia dna oka, ciśnienie dna oka, badanie dna, badanie ciśnienia, pole widzenia, komputerowe pole widzenia, badania na jaskrę, badanie jaskry, badanie oczu, zbadać oczy, profesjonalne badanie, firma rodzinna, Bogusławski, Recepta na okulary, recepta okularowa, realizacja recept, realizacja recept okularowych, realizacja recept na okulary, realizacja recepty na okulary, realizacja recepty okularowej, krople do oczu, OCT, OCT Pabianice, SOCT, badanie OCT, badanie OCT Pabianice, badanie OCT w Pabianicach , badanie SOCT, tomografia oka, optyczna tomografia oka, optyczna koherentna tomografia oka, tomografia plamki, tomografia plamki siatkówki, badanie siatkówki, badanie plamki, badanie plamki siatkówki, badanie plamki żółtej, zwyrodnienie siatkówki, zwyrodnienie plamki, zwyrodnienie plamki siatkówki, zwyrodnienie plamki siatkówki związane z wiekiem, AMD, badanie AMD, badanie na siatkówkę, badanie na plamkę, badanie jaskry, badanie na jaskrę, OCT w jaskrze, OCT jaskry, HRT, GDX, ocena jaskry, ocena tarczy, ocena nerwu wzrokowego, diagnostyka plamki, diagnostyka siatkówki, diagnostyka plamki, diagnostyka plamki siatkówki, badanie na plamkę, badanie na siatkówkę, badanie na jaskrę, plamka, plamka żółta, siatkówka, jaskra, gonioskopia, kąt przesączania, ocena kąta przesączania, badanie oczu, dokładne badanie oczu, profesjonalne badanie oczu
21388
page-template-default,page,page-id-21388,page-child,parent-pageid-21349,ajax_fade,page_not_loaded,,select-theme-ver-1.5,vertical_menu_enabled,wpb-js-composer js-comp-ver-4.3.4,vc_responsive
BADANIE OCT

Jednym z najnowocześniejszych obecnie badań wykrywających wczesne stadium jaskry, a także pozwalającym monitorować postęp jej leczenia jest badanie SOCT.

Badanie to polega na określaniu grubości włókien nerwowych siatkówki oka i porównywaniu zmierzonych wartości do normy wiekowej. Na tej podstawie za pomocą wykresów graficznych aparat przedstawia zakres i wielkość zmian chorobowych. Wynik badania musi zostać zinterpretowany przez specjalistę chorób oczu.

Badanie trwa około 15 min. i jest całkowicie bezbolesne. Do badania nie potrzeba żadnego wcześniejszego przygotowania, nie są wpuszczane żadne krople i nie powoduje pogorszenia widzenia. Bezpośrednio po badaniu można prowadzić samochód.

To wysokospecjalistyczne badanie dostępne jest jedynie w wybranych godzinach pracy Gabinetu Okulistycznego. Z tego powodu prosimy o indywidualne umawianie terminu badania.

Najbliższy termin i miejsce możliwości wykonania badania SOCT:

miejsce:

OPTYKA BOGUSŁAWSCY

Pabianice, ul. Grobelna 8

422398715

 

JASKRA

Jaskra jest definiowana jako postępująca neuropatia wzrokowa przebiegająca z uszkodzeniem nerwu wzrokowego i zwiększeniem wrażliwości siatkówki na wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego. Dlatego leczenie jaskry ma na celu takie obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego, aby ostrość wzroku była zachowana oraz aby zapewnić pacjentowi możliwie najlepszą jakość życia. Leczenie jaskry pozwala zapobiec dalszemu uszkodzeniu nerwu wzrokowego.

Patofizjologia ciśnienia śródgałkowego

Ciecz wodnista jest wydzielana w ciele rzęskowym. Ciało rzęskowe składa się z dwóch części: pars plicata oraz pars plana. Pars plicata jest zbudowana z 70 promieniście ułożonych wyrostków rzęskowych, skierowanych do komory tylnej. Każdy wyrostek rzęskowy składa się z warstwy barwnikowej, będącej przedłużeniem nabłonka barwnikowego, oraz z warstwy komórek bez barwnika, stanowiącej przedłużenie nabłonka wzrokowego. Każdy wyrostek posiada centralnie przebiegającą tętniczkę z bogatą siecią włośniczek. Ścisłe połączenia pomiędzy sąsiadującymi komórkami warstwy pozbawionej barwnika stanowią barierę krew – ciecz wodnista.

Wydzielanie cieczy wodnistej

Ciecz wodnista jest produkowana głównie dzięki dwóm mechanizmom:

• Wydzielaniu aktywnemu (ok.80 %)
• Wydzielaniu biernemu (ok. 20 %)

Wydzielanie aktywne odbywa się na poziomie pozbawionego barwnika nabłonka rzęskowego, w wyniku procesu metabolicznego zależnego od licznych enzymów, zwłaszcza od pompy ATP-azy Na+/K+ wydzielającej jony sodu do komory tylnej. W wyniku powstałej różnicy ciśnień osmotycznych między warstwami nabłonka rzęskowego oraz w zależności od gradientu chemicznego następuje przepływ cząsteczek wody. Czynnikiem ograniczającym ten proces może być wydzielanie jonów Cl- na powierzchni komórek pozbawionych barwnika. Podobną rolę odgrywa anhydraza węglanowa, ale mechanizm jej działania nie jest do końca poznany. Wydzielanie cieczy wodnistej zmniejsza się także pod wpływem czynników hamujących aktywny metabolizm, takich jak: hipoksja czy hipotermia, nie zależy jednak od ciśnienia wewnątrzgałkowego.

Wydzielanie bierne powstaje w wyniku ultrafiltracji i dyfuzji. Zależy ono od ciśnienia we włośniczkach rzęskowych, ciśnienia onkotycznego i wielkości ciśnienia wewnątrzgałkowego. Jeśli jest ono bardzo wysokie, zmniejsza się bierne wydzielanie. Czynnikami zmniejszającymi wydzielanie bierne są również:

• Leki (β-blokery, sympatykomimetyki, inhibitory anhydrazy węglanowej),
• Dokonanie zabiegu cyklodestrukcyjnego (cyklokrioterapia, cyklofotokoagulacja),
• Niewydolność ciała rzęskowego (związana z odwarstwieniem ciała rzęskowego, zapaleniem nabłonka wydzielniczego ciała rzęskowego w przebiegu zapaleń przedniego odcinka błony naczyniowej, odwarstwieniem siatkówki).

Droga odpływu cieczy wodnistej

Ciecz wodnista przepływa z komory tylnej do komory przedniej przez źrenicę, następnie opuszcza komorę przednią w dwojaki sposób:

• Przez beleczkowanie (droga konwencjonalna – ok.90%)
• Drogą naczyniówkowo–twardówkową (droga niekonwencjonalna-ok.10%)

Drogą konwencjonalną ciecz wodnista przepływa przez beleczkowanie do kanału Schlemma i dalej do żył nadtwardówkowych. Jest to główna droga odpływu, który zależy wprost proporcjonalnie od ciśnienia śródgałkowego. Wielkość odpływu może być zwiększona przez środki farmakologiczne (miotyki, sympatykomimetyki), trabekuloplastykę laserową i trabekulektomię.

Drogą niekonwencjonalną ciecz wodnista przepływa poprzez ciało rzęskowe do przestrzeni nadnaczyniówkowej gdzie jest drenowana przez krążenie żylne w ciele rzęskowym, naczyniówce i twardówce. Część cieczy wodnistej odpływa przez tęczówkę. Odpływ naczyniówkowo twardówkowy jest zmniejszany przez leki zwężające źrenicę a zwiększany przez atropinę, sympatykomimetyki i prostaglandyny.

Wielkości ciśnienia śródgałkowego zależy od następujących czynników:

• Szybkości wydzielania cieczy wodnistej
• Oporu w drogach odpływu
• Ciśnienia w żyłach nadtwardówkowych

Wybór metody leczenia jest ściśle zależny od mechanizmu wywołującego nadmierny wzrost ciśnienia śródgałkowego.